Osymandjās

Nova Versiō Veteris Poēmatis

Zachariās Sowerbejus

12/22/20231 min read

Antīqua abs terrā peregrīnantī obveniēbam,

quī "Crūra" inquit "trunca duo atque ingentia ficta

in vāstīs exstant. In harēnā sēmisepulta

fracta ferox faciēs occumbit, cujus vultus,

ōs labiīs contractum, et frōns gelida imperiōsa, 5

fictōrem referunt finxisse affectūs fabrē

quī modo adhūc superant. Premit in lapidem exanimem ille

factōs hōs manibus lūdentibus almōs corde.

In latus īnscrībuntur et haec tītānia verba:

MI · EST · NŌMEN · RĒX · RĒGUM · OSYMANDJĀS · IMPERIŌSUS 10

MĪRĀTŌ · ERGŌ · OPERE · HŌC · Ō · RĒGĒS · DĒSPĒRĒTIS

Nūlla relinquuntur. Circum cariem aequa colossī

immēnsa et calva, procul inde extendit harēna."

Ille "Memnōn Jūnior," statua dē quā Percy Shelley hōs versūs Anglicē scrīpsit. Pictūra ex Mūseiō Britannicō, quō statua sita est.